Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 1


Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 1: Giới Thiệu

Nàng : Ngọc Băng Tuyền ( chính là Ngọc Tử Tuyền ở thế giới bên kia do xuyên không mà tới). Nơi nàng đến lại là một vương triều lạ không có trong lịch sử nào:

Ngọc Thiên vương triều. Là nhi nữ của tam phẩm Thừa tướng Ngọc Cẩm Trình. Ngọc Cẩm Trình căn bản không phải họ Ngọc, nguyên là họ Phương, song là người đức cao vọng trọng, bị hoàng đế Ngọc Thiên Vương Triều- Ngọc Li ban thưởng cho họ “Ngọc”.

Có hai ca ca là :

Đại ca: Ngọc Băng Hàn là phú thương đệ nhất của Ngọc Thiên Vương Triều

Nhị Ca: Ngọc Băng Tuyền là đệ nhất cao thủ giang hồ

Chàng : Ngọc Cảnh Chi – Cảnh Hi Vương Gia của Ngọc Thiên Vương Triều, Cửu đệ của đương kim hoàng đế Ngọc Li

Là đại tướng quân của vương triều, chiến công lẫy lừng, làm quân đội man di mới nghe tên đã sợ mất mật, góp công làm nên Ngọc Thiên Vương triều

Vương triều 30 năm hòa bình, trong triều uy tín cực cao

Bất quá, chàng đã 24 tuổi mà chưa cưới vợ, dân chúng Ngọc Thiên đồn đại rằng vị Cảnh Hi Vương gia đoạn tay áo


Sau