Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 20


Trước Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 20: Nghiên Vũ Cung (2)

Đại ca làm việc hiệu suất quả cao! Thật sự ở ta quy định thời gian này nọ họ vẫn cố gắng làm tốt đưa đến. Hơn nữa có vẻ làm công thực tinh tế, đại đa số tài liệu đều phù hợp với bản vẽ của ta trước sau đáp ứng đúng yêu cầu. Xem ra cái bằng hữu của đại ca kỹ thuật đúng là khá tốt! Hắc hắc…Bất quá bản vẽ ta họa thật là hoàn mỹ a~! (@lili: tỷ tỷ tự tin ghê >,

-->


Trước Sau