Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 21


Trước Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 21: Nghiên Vũ Cung (3)

“Nghiên Nguyệt cung chủ, mấy chục người đồng thời đối phó một mình ta, chẳng lẽ đây gọi là chính nghĩa giang hồ sao?” Ta chỉ có thể đánh cuộc một keo!

Liền xem thử cái Nghiên Vũ Cung kia có phải hay không thật sự coi trọng giang hồ đạo nghĩa! (@lili: Thật chưa thấy qua người như thế…hơn nữa,nửa đêm không ở nhà ngũ, mặc cái y phục dạ hành mà chạy đến địa bàn của người ta cùng người ta nói chính nghĩa! Có thể hay không là rất tài >,

-->


Trước Sau