Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 28


Trước Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 28: Xuất Giá Chi Mẹ Đẻ

Đi được mấy bước lại ngừng, lúc này chắc là nhị ca! Hắn trên người luôn luôn có mùi thảo dược dễ ngửi…

“Tuyền…Tuyền nhi, đến vương phủ phải chú ý thân thể! Nơi có không có nhị ca chăm sóc, ngươi phải hảo chiếu cố mình biết không? n?” Nhị ca xem ta là tiểu hài tử mà nói….

Nhưng là nghe xong nhị ca nói, ta thấy nhịn không được xuống nước mắt, ta lập tức liền nhào vào trong lòng nhị ca.

“Nhị ca…. Ô ô…….”


Trước Sau