Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 47


Trước Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 47: Băng Hàn

—-Quán lẩu Tử Băng—-

Đối với Thiên Nhiên Cư của Tư Đồ tử tiêu có chút xung đột , nhưng ở Thiên Nhiên cư không có lẩu, ta nghĩ chắc sẽ không ảnh hưởng lớn gì hắn đâu ha!!

Mọi người! Hãy tha thứ cho tính ích kỷ của ta đi!

Tư Đồ tử tiêu à! Cuối năm ta nhất định chia hoa hồng thật nhiều cho ngươi vậy!!

Suy nghĩ thôi thì không bằng hành động, ta một khi có ý tưởng sẽ lập tức đầu bắt đầu hành động thực tế!!

Vào lúc ban đêm ta liền cùng nhị ca nói kế hoạch của ta, làm cho hắn khi trở về nhắn cho đại ca cùng Tư Đồ tử tiêu biết! Mà ngày hôm sau đại ca tìm đến cửa! Không kiến thức được cái lẩu là món ăn!

Nguyên bản ta nghĩ rằng Tư Đồ tử tiêu cũng tới , cũng không biết vì cái gì mà hắn không có tới! thật không giống hắn a!

Bất quá hắn không hoàn hảo, ta cảm thấy hắn đang rất xấu hổ, cho dù ta tự nhận là cùng hắn quan hệ rất rõ ràng, cũng không có cái gì không minh bạch ! Nhưng ta chung quy vẫn còn cảm thấy ta quá ích kỷ…… Sau thời điểm quán lẩu khai trương, ta mới biết hắn lúc ấy căn bản không ở trong thành Huyền Ngọc.

Những hình thức phát triển mọi người cần làm để khi khai trương quán lẩu hẳn là ngựa quen đường cũ! Không có bao nhiêu cái mới cần thảo luận hết, hết thảy đều dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mà tiến hành .

Bởi vì Tư Đồ tử tiêu không ở Huyền Ngọc trong thành, cho nên mặt tiền cửa hàng ta liền giao cho đại ca .

Có một ngày, đang ăn cơm thì Vương gia hỏi ta, vì cái gì khai trương cùng việc buôn bán cho tới bây giờ cũng không tìm hắn hỗ trợ! Việc buôn bán của ta cùng hai ca ca, còn phải tìm một nam tử như hắn hợp tác. Ta cảm thấy hắn sẽ mất mặt. (@lili: không lẽ hai ca ca của tỷ giúp thì sẽ không mất mặt sao. Tỷ cưng Vương gia nhà tỷ quá >,,

-->


Trước Sau